среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy sztachetki te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie głazy ogrodzenia te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, prostej obróbce i względnie niskiej odpłatności. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź od razu ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenie z plastikuGłubczyc na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor głazów na balaski z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet, przybierają one wtedy rozmaite atramenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż wycina się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można również siekać na sześciany o symetrycznych zarysach, stosowane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy asyście specjalnych klinów i dłut na cienkie, nietypowych kształtów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia PCV wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, ale też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku a także własnych upodobań forma kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki oraz ogrodzenia PCVŁęczycy na plot i furtę ogrodzeniowa unosi się z kamieni różnorodnego układu, złożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje spośród odłamków o nietypowych obrysach, wypada je odpowiednio dobierać tzn. tak, tak aby forma każdego następnego zespalał się z poprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce używane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur ekspresowo niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają też mchem a także glonami. Można temu zapobiec pokrywając powierzchnię ogrodzenia bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać kurzu z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, aby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий