среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Balustrady PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane plot PVC na plot i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий